User luathungson

Member for: 1 week (since Jun 3)
Type: Registered user
Full name: Nguyen Minh Hai
Location: Ha Noi
Website: https://luathungson.vn/
About: Tôi là Nguyễn Minh Hải, hiện tại làm việc tại công ty Luật Hùng Sơn, có  chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực: tư vấn pháp lý, tư vấn giáo dục, tư vấn dự án, tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, license, tài chính ngân hàng và các hoạt động hỗ trợ pháp lý khác.

Activity by luathungson

Score: 100 points (ranked #748)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes
...